Let Op! Gesloten: Pinksteren 29 mei

Agrarische tak

Op zorgboerderij Asselterhof wordt al door verschillende generaties geboerd. De grootouders van Ton zijn hier vroeger begonnen met een gemengd bedrijf met akkerbouw, melkvee en varkens. Door de jaren heen is het een en ander veranderd.

Momenteel worden op Asselterhof ongeveer 25 Piemontese zoogkoeien gehouden, met bijbehorend jongvee. Ieder jaar krijgen deze koeien een kalfje, die na de geboorte enkele maanden bij de koe in de wei lopen. Een deel van de vrouwelijke kalveren wordt gehouden als vervanging, terwijl de stiertjes verkocht worden. Het Piemontese ras is van oorsprong Italiaans, en heeft een fijne vleesstructuur met een laag cholesterolgehalte.

Naast de koeien worden ongeveer 180 Swifter fokooien gehouden. Dit Nederlandse schapenras kenmerkt zich door een goede vruchtbaarheid en goede moedereigenschappen. De ooien worden gedekt door een Charolais ram, die zorgt voor lammeren met een goede bevleesdheid. De beste ooien worden gedekt door een Swifter ram, om te zorgen voor voldoende vervanging. Alle 180 ooien krijgen gemiddeld 2 lammeren per jaar, dus reken maar uit!

Om in voldoende voer te voorzien, wordt bijna 40 hectare grond bewerkt, waarop naast 5 hectare maïs, uitsluitend gras groeit. Op een deel van de percelen wordt agrarisch natuurbeheer toegepast, wat betekent dat de werkzaamheden rekening houden met de aanwezige flora en fauna en deze verder proberen te ontwikkelen. Zo wordt er niet of nauwelijks bemest, zodat de grond schraler en daardoor aantrekkelijker voor verschillende planten wordt. Daarnaast wordt er later gemaaid dan gebruikelijk, zodat de bloemen in bloei kunnen komen.