Let Op! Zomersluiting: ma 22 juli t/m zo 4 aug

Cliëntenraad

Zorgboerderij Asselterhof heeft sinds 2017 een cliëntenraad.

Middels de cliëntenraad en middels cliëntenbesprekingen (zowel bij de volwassenen als ook bij de jeugd) hebben we de inspraak georganiseerd bij Asselterhof.
De cliëntenraad heeft als doel om Asselterhof namens alle cliënten te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg. Dit wordt gedaan middels het volgen van het kwaliteitssysteem (bespreken van auditresultaten en protocollen) en het voorstellen van verbeteringen. Maar ook helpen de leden van de cliëntenraad bij activiteiten zoals een open dag.

De cliëntenraad bestaat uit 2 delen:

  • Vergadering minimaal 4 keer per jaar door de leden van de cliëntenraad (allen ouders van de cliënten).
  • Daarnaast de vergaderingen die Asselterhof houdt met de volwassen en jeugdige cliënten van Asselterhof, zoals dat al jaren gedaan wordt. De punten uit deze vergaderingen zullen altijd in de cliëntenraad besproken worden. Asselterhof zorgt dat de cliëntenraad de notulen van de besprekingen krijgt. Andersom worden zaken uit de cliëntenraad bij de deelnemersvergaderingen besproken.

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@asselterhof.nl