Let Op! Gesloten Koningsdag 27 april

Doelgroepen

Bij zorgboerderij Asselterhof wordt begeleiding geboden aan mensen met diverse hulpvragen.
Mensen met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis, psychische problemen of gedragsproblemen kunnen bij Asselterhof terecht, zowel jeugdigen als volwassenen.

Asselterhof biedt begeleiding bij (arbeidsmatige) dagbesteding op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagmiddag en op zaterdag biedt Asselterhof begeleiding bij vrijetijdsbesteding.

De werkzaamheden en activiteiten die binnen de dag- en vrijetijdsbesteding worden aangeboden zijn zeer divers:
– Voeren en verzorgen van de koeien, schapen, paarden, kleinvee;
– Onderhoud van groente-, sier-, dahliatuin, erf en gebouwen;
– Paardrijden;
– Ambachtelijke en huishoudelijke activiteiten zoals bakken van wafels en vlaai, verwerken van fruit tot sap en jam, inkopen doen en verzorgen van de lunch.

Het hele jaar door zijn er voldoende werkzaamheden en activiteiten te doen, deels wisselend per seizoen.