Let Op! Zomersluiting: ma 22 juli t/m zo 4 aug

Doelstelling en visie

De doelstelling van Asselterhof is het bieden van (arbeidsmatige) dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Zorgboerderij Asselterhof biedt mensen met een hulpvraag een op de persoon afgestemde plek, waarbij ritme van de dag en de seizoenen, rust, natuur, sfeer, verzorging van dieren en planten en respect voor de medemens een belangrijke rol spelen.

Visie wat betreft de dagbesteding:
De zorgboerderij heeft een breed scala aan werkzaamheden. We kijken naar de mogelijkheden en interesse van elke individuele cliënt. Er is voor ieder passend werk waar naar eigen vermogen aan kan worden bijgedragen. Doordat de cliënten hun werk met succes kunnen doen groeit het zelfvertrouwen, verbeteren de prestaties en neemt de tevredenheid toe. Sommige werkzaamheden brengen een bepaalde werkdruk met zich mee en de cliënten ervaren dit overwegend als prettig en uitdagend, en soms, zoals dat nu eenmaal met werk het geval is, als vermoeiend.
We geven gestalte aan integratie. De cliënten werken mee op een bedrijf waar productie geleverd moet worden. Wij ervaren dat dit hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel versterkt. Zorgboerderij Asselterhof heeft door de aanwezigheid van een echte boer en boerin, de kleinschaligheid, noodzakelijke werkzaamheden, het sociale netwerk en de kennis van de landbouw bij de begeleiders veel ontplooiingsmogelijkheden voor de cliënten.

Visie wat betreft de vrijetijdsbesteding:
Bij zorgboerderij Asselterhof doen de cliënten op een vrijblijvende manier mee met allerlei werkzaamheden. Spelenderwijs oefenen ze vaardigheden op het gebied van de (sociale) redzaamheid. De cliënten leren hun mogelijkheden en interesse kennen en benutten. We stimuleren tot zelf doen, ze leren actief mee te doen in een prikkelende omgeving. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen en worden ondersteund met het zoeken naar oplossingen. Ze leren uitdagingen te overwinnen en grenzen te verleggen. De ruimte en de verschillende taken op de boerderij zijn bevorderend voor de algehele ontwikkeling.