Let Op! Zomersluiting: ma 22 juli t/m zo 4 aug

Hoog water

26 september 2021

In juli hebben we hoogwater gehad in Limburg, waarvan zorgboerderij Asselterhof ook hinder heeft ondervonden.

Op 17 juli werd het hoogste peil bereikt. De dagen daarvoor hebben we met de hulpboeren en medewerkers samen de dieren en materialen in veiligheid gebracht. De koeien en schapen werden uit de uiterwaarden gehaald, koeien zijn op stal gezet en voor de poort een dijk gemaakt, en de schapen zijn naar hoger gelegen weiden gebracht. De paarden konden terecht bij een ander bedrijf, Stal Suylen in Swalmen. Ruud en Ellen waren erg behulpzaam, we mochten van hun prachtige accommodatie gebruik maken. Hier waren we heel blij mee, superfijn hoe snel zij dit geregeld hadden voor ons. Zij hebben de paarden, gedurende de 3 weken dat ze daar stonden, goed verzorgd en met de hulpboeren waren we welkom om de paarden te bezoeken en zelfs paard te rijden in hun manegebak.

Vrijdag 16 juli konden we niet meer via de gewone manier het bedrijf verlaten en moesten we met de hulpboeren het hoogwaterpad gebruiken. We waren zo trots op iedereen, er is hard gewerkt om alle spullen en dieren in veiligheid te brengen, dat we die dag op vlaai hebben getrakteerd.

De Maas heeft in de bedrijfsgebouwen gestaan, in diverse stallen en de kantine, toiletten en de pipowagen. Nadat het water op 17 juli het hoogste peil bereikt had, is het ook weer redelijk snel gaan zakken.
Vieze slib heeft onze weilanden bevuild, hierdoor hebben we een probleem met het oogsten van hooi en met het begrazen van de weilanden. Dit betekent dat we vervroegd aan onze wintervoorraad moeten beginnen en dat we in de winter een voertekort hebben. Ook de mais heeft onder water gestaan, dit heeft grote gevolgen voor de oogst. Verder zijn er nog balen met voer weggedreven.

Vanaf maandag 19 juli stond alles op de boerderij in het teken van het opruimen, poetsen en weer terugplaatsen van spullen. Er waren mensen die hun hulp aanboden, maar die hebben we moeten afslaan vanwege de vele handen die we al hadden van onze eigen kinderen, medewerkers, hulpboeren, vrijwilligers en leden van de cliëntenraad. Een aantal weken hadden we nodig om de boel weer op orde te krijgen en om de balans op te maken van de schade die is aangericht.

De schade die we hebben geleden wordt niet vergoed door de verzekering. Schade door de Maas is niet verzekerbaar. Wel is er een schadefonds vanuit de overheid, dit is een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar is. Onduidelijk is nog wat er vergoed zal worden uit dit fonds. Er moet nog een taxateur van langs komen. Wat wel duidelijk is dat niet 100% vergoed zal worden en dat er een behoorlijk eigen risico geldt.

De cliëntenraad en de stichting vrienden van Asselterhof hebben een Gofundme-inzamelingsactie opgezet om geld bij elkaar te krijgen voor de geleden schade. Deze actie is super goed verlopen, in 3 weken tijd hadden we het streefdoel van € 7500,00 bereikt en zelfs met € 65,00 overschreden. Ons achternichtje Lisa heeft stenen beschilderd met haar moeder en deze verkocht ten behoeve van de inzamelingsactie. Dank aan alle gulle gevers!
Ook kregen we in de periode van hoogwater een goed gevulde boodschappenkrat van Albert Heyn, via een moeder van een voormalige hulpboer. Dit was een win-actie van Albert Heyn, om mensen die getroffen zijn door het hoogwater een hart onder de riem te steken. Twee jeugdigen van de zorgboerderij hadden voor ons een opkikkerpot gemaakt, vol lekkers en ouders van een van onze hulpboeren hebben een goochelaar geregeld die twee voorstellingen heeft verzorgd op de boerderij. Even iets anders, iets leuks om de spanning van het hoogwater te doorbreken.
Verder hebben we 12 grote pakken hooi ontvangen van Zeeuwse boeren via Stouten-Fourage en nog 6 pakken hooi van Grasdrogerij Hartog. Hier zijn we uiteraard heel blij mee, en onze dieren ook!
We moeten nu nog aan de slag met het herstellen van de kantine, toiletten en pipowagen. De cliëntenraad heeft alles bekeken en gaat aan de slag hiermee. Ze zijn zeer bewogen en bereid om ons te helpen. Supertof!!

Woensdag 21 juli werd ons bedrijf bezocht door Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging (BBB), enkele andere leden van de BBB en een delegatie van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Zij kwamen de gevolgen van het hoogwater van de Maas bekijken, waaronder het achtergebleven slib. Caroline van der Plas heeft zich in de kamer ingezet om hier een (financiële) oplossing voor te zoeken.

Verder hebben burgemeester Rianne Donders en wethouder Marianne Smitsmans belangstelling en medeleven getoond middels een bezoek op 21 juli.

Het hoogwater heeft voor veel extra werk en stress gezorgd. Maar door de vele hulp, het fijne netwerk wat we om ons heen hebben, kunnen we op deze periode ook terugkijken met een goed en warm gevoel. Iedereen die iets voor ons betekend heeft in deze periode: Geweldig bedankt!

 

 

Terug naar het overzicht